Behandling af data

Fortrolighedspolitik 
Denne fortrolighedspolitik beskytter personlige oplysninger ved at regulere køreskolens brug af de oplysninger, som du stiller til rådighed. Vrå/Tårs Køreskole er forpligtet til at beskytte alle elevers fortrolige oplysninger. Fortroligheds-politikken har til formål at fastlægge klare retningslinjer for køreskolens måde at behandle data på. 

Køreskolen kan kontaktes på tlf. 50 53 07 28, e-mail: vraakoereskole@mail.dk 

Samtykke 
Du giver dit samtykke til, at Vrå/Tårs Køreskole indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, når du tilmelder dig køreskolens services og ved at benytte dennes hjemmeside. 

Oplysninger som Vrå/Tårs Køreskole indsamler 
Vrå/Tårs Køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning, der er aftalt mellem køre-skolen og eleven (iht. Persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort). Der vil være ta-le om behandling af følgende personoplysninger: ID-oplysninger, CPR-nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøg-ningsskema, lektionsplan, kursusbeviser evt. navn og CPR-nr. på forældremyndighedsindehaver(e) (samtykkeerklæ-ring) samt evt. ansøgning om dispensation. Browsing på køreskolens hjemmeside kræver ingen oplysninger, der iden-tificerer brugeren. 

Deling af oplysninger og konsekvenser 
Vrå/Tårs Køreskole, distribuerer og udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart bortset fra til bogerservice, prøvesagkyndig hos politiet og manøvrebaner og køreteknisk anlæg, medmindre Vrå/Tårs Køreskole har din forudgå-ende tilladelse hertil, eller medmindre lovgivningen kræver det.  

Vrå/Tårs Køreskole frigiver muligvis dine personlige oplysninger i forbindelse med virksomhedens markedsføring, her-under billeder taget i forbindelse med undervisning og kørsel som muligvis markedsføres på Facebook, medmindre du meddeler Vrå/Tårs Køreskole, at du ikke ønsker, at dette sker. Hvis du ikke tidligere har modsat dig, at Vrå/Tårs Køre-skole bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du ændre mening og gøre dette når som helst ved at skrive eller e-maile til Vrå/Tårs Køreskole. 

Vrå/Tårs Køreskole forbeholder sig retten til at have adgang til og til at fremlægge individuelt identificerbare oplysnin-ger med henblik på at overholde gældende lovgivning, domstolsafgørelser og lovlige myndighedskrav, og for at kunne drive systemerne korrekt og for at beskytte Vrå/Tårs Køreskole selv og køreskolens elever. 

Links 
Køreskolens hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at Vrå/Tårs Køre-skole ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på disse hjemmesider, og at Vrå/Tårs Køreskole derfor ikke påta-ger sig noget ansvar i forhold til sådanne hjemmesider og brugen heraf. Derudover godkender Vrå/Tårs Køreskole ikke automatisk noget produkt eller nogen service, der optræder på nogen tredjeparts hjemmeside. Du bør selv udvise for-sigtighed og undersøge reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger på disse hjemmesider.